Aanlevering Cliëntervaringsonderzoek Wmo in 2020 weer via onderzoeksbureau Enneüs

1 mei 2020

Het ministerie van VWS heeft net als vorig jaar aan onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om in 2020 de aanlevering en verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 te verzorgen. De aanlevermodule voor het Wmo cliëntervaringsonderzoek is per 1 mei 2020 weer open.

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten die een Wmo-voorziening ontvangen. Deze gegevens moeten zij ook jaarlijks aanleveren. Als gemeenten hier toestemming voor geven, worden deze gegevens doorgeleverd aan gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente. Op deze site kunt u de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek van verschillende gemeenten en regio’s met elkaar vergelijken.

Via deze website www.aanleveringwmo.nl kunnen de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 aangeleverd worden. Hier vindt u tevens meer informatie over de aanleveringsverplichting en de aanpassingen die gedaan zijn in verband met de corona crisis.

Aanleveren gegevens Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Vanaf 1 mei 2020 tot 30 juni 2020 kunnen de resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2019 aangeleverd worden via de aanlevermodule. Indien u als gemeente niet in de gelegenheid bent om vóór 1 juli 2020 de resultaten aan te leveren (omdat bijvoorbeeld het CEO over 2019 nog uitgevoerd moet worden) dan bestaat de mogelijkheid om dit alsnog te doen. De aanlevermodule zal beschikbaar blijven tot en met 31 december 2020. Gemeenten wordt gevraagd om – waar mogelijk – de resultaten in de periode 1 mei 2020 – 30 juni 2020 aan te leveren.

Dit jaar bestaat de mogelijkheid om ook de uitkomsten van voorgaande jaren nog aan te leveren. Deze gegevens kunnen dan alsnog op www.waarstaatjegemeente.nl worden gepubliceerd.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de aanlevering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo, laat het ons dan weten. Vanuit ZorgfocuZ ondersteunen wij meer dan 100 gemeenten met de uitvoering van het CEO Wmo of andere onderzoeken zoals het CEO Jeugdwet en CEO Participatiewet.

Delen via: