Aanlevering gegevens cliëntervaringen Wmo gemeenten, mogelijk vanaf 1 september

25 juli 2019

De aanlevering van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo door gemeenten kan vanaf 1 september plaatsvinden. Het ministerie heeft de gemeenten hierover middels een brief geïnformeerd.
Het ministerie van VWS heeft onderzoek- en adviesbureau Enneüs opdracht gegeven om de aanlevering van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen.  

Aanlevering gegevens cliëntervaringen Wmo gemeenten

aanlevering cliëntervaringsonderzoek Wmo

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten die een Wmo-voorziening ontvangen. ZorgfocuZ voert dit onderzoek voor meer dan 90 gemeenten uit. De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek dienen jaarlijks te worden aangeleverd. Indien gemeenten hier toestemming voor gegeven, worden deze gegevens doorgeleverd aan waarstaatjegemeente.nl. Op deze site kunnen de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek vergeleken worden met andere gemeenten.

De aanlevering van ieder cliëntervaringsonderzoek Wmo door gemeenten kan vanaf 1 september tot en met 31 oktober via de speciale website worden gedaan. Dan zal ook een uitgebreide handleiding voor de aanlevering van deze gegevens op de website gepubliceerd worden. Voor meer informatie over de aanlevering kunt u kijken op www.aanleveringwmo.nl.

Delen via: