Bijeenkomst ‘menselijk geluk in de ouderenzorg’ groot succes

21 maart 2014

Afgelopen donderdag, 20 maart 2014, vond in Drachten een bijeenkomst plaats over ‘menselijk geluk in de ouderenzorg’. De organisatie, die in handen lag van Zorgbelang Fryslân en onderzoeksbureau ZorgfocuZ uit Groningen, spreekt over een groot succes. Tientallen afgevaardigden van ouderenzorginstellingen uit Friesland, Groningen en Drenthe waren dan ook aanwezig.

De middag werd geopend door Jelle Boomgaardt, manager van het Zorgkantoor van De Friesland Zorgverzekeraar. In zijn optiek moet tijdens cliëntonderzoek meer gefocust worden op de normen en waarden van zorgvragers. Jacob Dijkstra, universitair docent Sociologe aan de Rijksuniversiteit Groningen sprak ook over geluk. ‘Goede vragenlijsten over geluk zeggen echt iets over hoe mensen zich daadwerkelijk voelen. Dat staat of valt bij sociale relaties en wederkerigheid. We zijn ongelukkig als we nooit iets terugkrijgen, maar ook als we nooit iets kunnen geven’, aldus de socioloog.

Na Boomgaardt en Dijkstra betraden Jochem Hoekstra en Francisca van der Pol het podium. Zij spraken beide over cliëntervaringsonderzoek met behulp van CQI-vragenlijsten. Hoekstra, als onderzoeksleider verbonden aan ZorgfocuZ, sprak over de lage verklaringskracht van tevredenheid die met de CQI gemeten worden. ‘Er wordt bijvoorbeeld niet gevraagd naar affectie en status. Door de toevoeging van sociale aspecten kan de CQI echter een beter beeld geven als het gaat om geluk’, zo stelt de onderzoeker die zijn inzichten reeds heeft kunnen inzetten bij ZuidOostZorg in Drachten. Francisca van der Pol, manager van de zorgorganisatie uit Drachten, kon beamen dat hierover veel nieuwe inzichten zijn verworven en vertelde over geluk en het gebruik van de CQI-metingen in de praktijk.

Na de inspirerende toespraken van de sprekers, konden de vertegenwoordigers van de zorginstellingen aan één van de drie workshops deelnemen. Ook deze thema’s bleken zeer aan te spreken; deze gingen in op de thema’s ‘Hoe haal ik meer uit de CQI?’, ‘Hoe maak ik beleid op menselijk geluk?’ en ‘Hoe betrek ik bijzondere doelgroepen bij cliëntonderzoek’. Na een plenaire terugkoppeling van de workshops werd de dag afgesloten met een gezellige borrel, waarbij de zorgprofessionals onderling volop spraken over de nieuwe inzichten over menselijk geluk in de ouderenzorg.

Geluidsfragmenten, met dank aan Omrop Fryslan:
Jochem Hoekstra (ZorgfocuZ) over het meten van menselijk geluk
Jochem Hoekstra (ZorgfocuZ) over cliëntonderzoek
Margreet de Graaf (Zorgbelang) over de bijeenkomst ‘Menselijk geluk in de ouderenzorg’
Francisca van der Pol (ZuidOostZorg) over het CQI-traject
Jacob Dijkstra (Rijksuniversiteit Groningen) over menselijk geluk

Delen via: