ZorgfocuZ is een strategisch adviserend onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector en sociaal domein. ZorgfocuZ is een initiatief van de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 

ZorgfocuZ biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseert organisaties om effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Met wetenschappelijk onderbouwde, praktijkgerichte onderzoeken maken wij knelpunten en kansen zichtbaar. Deze vertalen we vervolgens naar adviezen met concrete en implementeerbare oplossingen.

Enkele feiten over ZorgfocuZ:

  • ZorgfocuZ werkt onder andere in V&V, Thuiszorg, GGZ, Jeugdzorg, Ziekenhuizen, Verzekeraars en Gemeenten (sociaal domein).
  • ZorgfocuZ is een initiatief van de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij beschikken hierdoor over de nieuwste inzichten en de meest innovatieve analysetechnieken die in wetenschappelijk onderzoek al vrij gangbaar zijn, maar in praktijkonderzoek nog nauwelijks worden toegepast.
  • ZorgfocuZ is gespecialiseerd in stakeholdersonderzoek. Denk hierbij aan onderzoek onder cliënten, medewerkers, mantelzorgers, familie, verwijzers en vrijwilligers.
  • ZorgfocuZ is zeer ervaren in het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Onze interviewers zijn zeer ervaren en sensitief en weten op passende wijze te ‘levelen’ met diverse (kwetsbare) stakeholdersgroepen. Daarnaast verzorgen wij jaarlijks meer dan 500.000 schriftelijke en online verzendingen.
  • Bij ZorgfocuZ werken mensen met complementaire specialismen zoals data-analisten, interviewers, projectmanagers en organisatieadviseurs.
  • ZorgfocuZ heeft veel aandacht voor het belang van de cliënt. Om deze focus kracht bij te zetten, zijn wij een unieke samenwerking aangegaan met Zorgbelang (belangenbehartiger cliënten in zorg en welzijn). Onderzoeken met oog voor de cliënten is waar wij voor staan.
  • ZorgfocuZ beschikt over alle noodzakelijke accreditaties ten behoeve van kwantitatief en kwalitatief onderzoek in de zorgsector die u van een goed onderzoeksbureau mag verwachten en is onder meer ISO gecertificeerd voor het uitvoeren van onderzoek in de zorg.

 

Wilt u meer weten over ZorgfocuZ? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Klant over ZorgfocuZ